Club

QUI SOM?

El Bàsquet Manyanet Molins som un club de formació de jugadors de bàsquet, que cerca l’excel.lència en la formació esportiva i humana de l’esportista.

Estem situats a la localitat de Molins de Rei utilitzant les instal.lacions del Col.legi Manyanet Molins, el qual nodreix la majoria dels nostres equips de base, i el nostre objectiu és la formació integral del jugador a nivell tècnic, físic i mental.

Basquet Manyanet Molins Club

Dissenyem per cada jugador una línia de progressió formativa amb l’objectiu d’aconseguir el màxim del seu potencial esportiu, donant més importància a la formació que al rendiment immediat, la qual cosa busca provocar que el jugador descobreixi i tot el seu talent.

El 70% dels jugadors del club són de Molins de Rei, però a alhora, ens fa sentir molt orgullosos el ser un club d’acollida de jugadors d’altres llocs, ja que moltes famílies ens han triat perqué els seus fills entrenin i juguin amb els nostres equips tot i la distància geogràfica, el que ens fa ser un dels clubs referents de tota l’Àrea de Barcelona, Baix Llobregat.

Basquet Manyanet Molins Jugador

JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva del Bàsquet Manyanet Molins està enmarcada dins de l’AE Manyanet Molins com una secció esportiva més i està formada pels següents càrrecs i responsables:

President Jordi Juárez
Tresorer Francisco Moreno
Vocal Oriol Marín

Vocal Daniel Bruguera

Director Tècnic Diego Martínez

CODI ÈTIC I NORMES DE FUNCIONAMENT BÀSQUET AE MANYANET MOLINS.

Serveixi aquest document com a guia de comportament per a tots els components de la secció de bàsquet del AE Manyanet Molins.

  1. ELS JUGADORS I JUGADORES

  4.1 – Els jugadors i jugadores han de mostrar-se respectuosos amb els jugadors/es (tant del AE Manyanet Molins com rivals), pares, mares i demés públic (propi i rival), junta, coordinadors, delegats, entrenadors, àrbitres… tant durant els entrenaments i partits, com abans i després del mateixos.

 4.2 – Durant el temps d’entrenament i partit els jugadors han de seguir les indicacions dels entrenadors en tot moment i no dirigir-se als pares. A més, han d’esforçar-se el màxim: es tracta d’un esport d’equip, cal disposar de bon ambient i oferir el màxim rendiment possible. Al finalitzar un partit cal donar la mà als jugadors i entrenadors rivals, i a l’àrbitre.

 4.3 – L’assistència i puntualitat tant als entrenaments com als partits és requisit imprescindible per a poder formar part de la secció de bàsquet de l’AE Manyanet Molins. Com a norma general, i amb tots els matisos aplicables, qui no entrena no juga.

 4.4 – Òbviament és obligatori l’ús de l’equipació esportiva adient durant els entrenaments i els partits. No es poden portar rellotges, anells, arracades, polseres, mòbils…

 4.5 – De la mateixa manera, cal dutxar-se sempre als vestuaris de la secció després dels entrenaments i partits.

 4.6 – Qualsevol absència o retard a un entrenament o partit haurà de ser avisada a l’entrenador amb antelació suficient.

 4.7 –  Els jugadors/es tindran cura de les instal.lacions i en faran un bon ús.

 4.8 –  Els jugadors federats signen fitxa per 1 temporada. Aquesta vinculació compromet al jugador amb el AE Manyanet Molins i té valor legal des de el 1 de juliol i fins el 30 de juny que serà quan es podrà donar per finalitzada la relació amb el club, mai abans a no ser d’incorrer en un problema disciplinari greu.

4.9 – Un cop finalitzada la temporada els jugadors podran sol.licitar la baixa al club, després de l’últim partit de temporada i fins el dia 10 de juny. La baixa serà facilitada, sempre i quan el jugador estigui al corrent de pagaments i hagi comunicat la seva baixa en les dates abans esmentades.

 

 

  1. ELS PARES, MARES I FAMILIARS –

5.1 – Els pares, mares i familiars han d’afavorir i vetllar per que els seus fills acomplexin amb els requisits mínims d’educació esportiva. Cal que contribueixin a fer veure als seus fills la vessant formativa i necessària de la pràctica de l’esport, desmitificant i posant al seu lloc just el valor de la victòria.

 5.2 – La secció de bàsquet de l’AE Manyanet Molins no es defineix com una activitat esportiva més. Els pares i el jugador/a que s’integra adquireixen un compromís amb un grup -un equip- i amb el treball de molta gent. El nivell d’implicació de totes les parts properes a cada jugador (coordinadors, entrenadors, companys i pares/mares) ha de ser el mateix, ja que d’això en depenen la consecució dels objectius tècnics, esportius i educatius.

  5.3 – Els pares, mares i familiars han de mostrar-se respectuosos amb els jugadors/es (tant del AE Manyanet Molins com rivals), pares, mares i demés públic (propi i rival), junta, coordinadors, delegats, entrenadors, àrbitres… tant durant els entrenaments i partits, com abans i després del mateixos.

 5.4 – Durant els entrenaments i els partits els pares/mares han de romandre a l’àrea d’espectadors. S’hauran d’abstenir de donar indicacions a l’entrenador/a sobre la seva feina, qüestionar públicament els seus criteris o donar instruccions als seus fills pel seu compte. També s’hauran d’evitar les actituds sobre-protectores o que puguin interferir als entrenaments o partits.

 5.5 – Amb caràcter general caldria evitar els excessos crítics sobre l’entrenador/a i/o els jugadors/es de qualsevol equip. Per això, al finalitzar els entrenaments i els partits, els pares i mares podran consultar directament amb l’entrenador/a del seu equip qualsevol dubte, exposar les qüestions que considerin convenients i demanar els aclariments que considerin oportuns. També és important mantenir informat a l’entrenador dels aspectes rellevants en relació al seu fill: salut, acadèmics, emocionals…

 5.6 – De cara a qualsevol consideració esportiva que vulguin fer, els pares i mares tenen  a la seva disposició als coordinadors esportius i/o els membre de la Junta.

 5.7 – En la mesura del que sigui possible, cal assistir als partits dels seus fills: motivar als jugadors i crear bon ambient. D’altra banda, en els partits cal controlar les emocions, animar i ser positius; tenint present sempre que els veritables protagonistes del joc són els jugadors.

5.8 – Les famílies i els jugadors participaran en mesura de les seves possibilitats en les activitats extres (Sopars, tornejos, venta de loteria… etc) que organitzi el club per ajudar a la sostenibilitat econòmica del club i/o el manteniment de les instal.lacions

Tots els membres de la secció de bàsquet del l’AE MANYANET MOLINS: junta, coordinadors, entrenadors, jugadors, pares i mares han de conèixer aquest document i respectar els punts que en ell es detallen.

 El seu compliment és responsabilitat de tots i d’això en depèn el bon funcionament i el bon ambient de treball de la secció.

Qualsevol incompliment caldrà comunicar-ho als responsables de la secció – coordinadors i membres de la Junta – per que es puguin prendre les mesures adients.

 

PATROCINADORS I  COL.LABORADORS

PATROCINADOR PRINCIPAL