Club

QUI SOM?

El Bàsquet Manyanet Molins som un club de formació de jugadors de bàsquet, que cerca l’excel.lència en la formació esportiva i humana de l’esportista.

Estem situats a la localitat de Molins de Rei utilitzant les instal.lacions del Col.legi Manyanet Molins, el qual nodreix la majoria dels nostres equips de base, i el nostre objectiu és la formació integral del jugador a nivell tècnic, físic i mental.

Basquet Manyanet Molins Club

Dissenyem per cada jugador una línia de progressió formativa amb l’objectiu d’aconseguir el màxim del seu potencial esportiu, donant més importància a la formació que al rendiment immediat, la qual cosa busca provocar que el jugador descobreixi i tot el seu talent.

El 70% dels jugadors del club són de Molins de Rei, però a alhora, ens fa sentir molt orgullosos el ser un club d’acollida de jugadors d’altres llocs, ja que moltes famílies ens han triat perqué els seus fills entrenin i juguin amb els nostres equips tot i la distància geogràfica, el que ens fa ser un dels clubs referents de tota l’Àrea de Barcelona, Baix Llobregat.

imac-606765_1280

JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva del Bàsquet Manyanet Molins està enmarcada dins de l’AE Manyanet Molins com una secció esportiva més i està formada pels següents càrrecs i responsables:

President Oriol Marín
Tresorer Daniel Bruguera
Vocal 

Vocal 

Director Tècnic Xavi Armengou

CODI ÈTIC I NORMES DE FUNCIONAMENT BÀSQUET AE MANYANET MOLINS.

Serveixi aquest document com a guia de comportament per a tots els components de la secció de bàsquet del AE Manyanet Molins.

  1. ELS JUGADORS I JUGADORES

  4.1 – Els jugadors i jugadores han de mostrar-se respectuosos amb els jugadors/es (tant del AE Manyanet Molins com rivals), pares, mares i demés públic (propi i rival), junta, coordinadors, delegats, entrenadors, àrbitres… tant durant els entrenaments i partits, com abans i després del mateixos.

 4.2 – Durant el temps d’entrenament i partit els jugadors han de seguir les indicacions dels entrenadors en tot moment i no dirigir-se als pares. A més, han d’esforçar-se el màxim: es tracta d’un esport d’equip, cal disposar de bon ambient i oferir el màxim rendiment possible. Al finalitzar un partit cal donar la mà als jugadors i entrenadors rivals, i a l’àrbitre.

 4.3 – L’assistència i puntualitat tant als entrenaments com als partits és requisit imprescindible per a poder formar part de la secció de bàsquet de l’AE Manyanet Molins. Com a norma general, i amb tots els matisos aplicables, qui no entrena no juga.

 4.4 – Òbviament és obligatori l’ús de l’equipació esportiva adient durant els entrenaments i els partits. No es poden portar rellotges, anells, arracades, polseres, mòbils…

 4.5 – De la mateixa manera, cal dutxar-se sempre als vestuaris de la secció després dels entrenaments i partits.

 4.6 – Qualsevol absència o retard a un entrenament o partit haurà de ser avisada a l’entrenador amb antelació suficient.

 4.7 –  Els jugadors/es tindran cura de les instal.lacions i en faran un bon ús.

 4.8 –  Els jugadors federats signen fitxa per 1 temporada. Aquesta vinculació compromet al jugador amb el AE Manyanet Molins i té valor legal des de el 1 de juliol i fins el 30 de juny que serà quan es podrà donar per finalitzada la relació amb el club, mai abans a no ser d’incorrer en un problema disciplinari greu.

4.9 – Un cop finalitzada la temporada els jugadors podran sol.licitar la baixa al club, després de l’últim partit de temporada i fins el dia 10 de juny. La baixa serà facilitada, sempre i quan el jugador estigui al corrent de pagaments i hagi comunicat la seva baixa en les dates abans esmentades.

 

 

  1. ELS PARES, MARES I FAMILIARS –

5.1 – Els pares, mares i familiars han d’afavorir i vetllar per que els seus fills acomplexin amb els requisits mínims d’educació esportiva. Cal que contribueixin a fer veure als seus fills la vessant formativa i necessària de la pràctica de l’esport, desmitificant i posant al seu lloc just el valor de la victòria.

 5.2 – La secció de bàsquet de l’AE Manyanet Molins no es defineix com una activitat esportiva més. Els pares i el jugador/a que s’integra adquireixen un compromís amb un grup -un equip- i amb el treball de molta gent. El nivell d’implicació de totes les parts properes a cada jugador (coordinadors, entrenadors, companys i pares/mares) ha de ser el mateix, ja que d’això en depenen la consecució dels objectius tècnics, esportius i educatius.

  5.3 – Els pares, mares i familiars han de mostrar-se respectuosos amb els jugadors/es (tant del AE Manyanet Molins com rivals), pares, mares i demés públic (propi i rival), junta, coordinadors, delegats, entrenadors, àrbitres… tant durant els entrenaments i partits, com abans i després del mateixos.

 5.4 – Durant els entrenaments i els partits els pares/mares han de romandre a l’àrea d’espectadors. S’hauran d’abstenir de donar indicacions a l’entrenador/a sobre la seva feina, qüestionar públicament els seus criteris o donar instruccions als seus fills pel seu compte. També s’hauran d’evitar les actituds sobre-protectores o que puguin interferir als entrenaments o partits.

 5.5 – Amb caràcter general caldria evitar els excessos crítics sobre l’entrenador/a i/o els jugadors/es de qualsevol equip. Per això, al finalitzar els entrenaments i els partits, els pares i mares podran consultar directament amb l’entrenador/a del seu equip qualsevol dubte, exposar les qüestions que considerin convenients i demanar els aclariments que considerin oportuns. També és important mantenir informat a l’entrenador dels aspectes rellevants en relació al seu fill: salut, acadèmics, emocionals…

 5.6 – De cara a qualsevol consideració esportiva que vulguin fer, els pares i mares tenen  a la seva disposició als coordinadors esportius i/o els membre de la Junta.

 5.7 – En la mesura del que sigui possible, cal assistir als partits dels seus fills: motivar als jugadors i crear bon ambient. D’altra banda, en els partits cal controlar les emocions, animar i ser positius; tenint present sempre que els veritables protagonistes del joc són els jugadors.

5.8 – Les famílies i els jugadors participaran en mesura de les seves possibilitats en les activitats extres (Sopars, tornejos, venta de loteria… etc) que organitzi el club per ajudar a la sostenibilitat econòmica del club i/o el manteniment de les instal.lacions

Tots els membres de la secció de bàsquet del l’AE MANYANET MOLINS: junta, coordinadors, entrenadors, jugadors, pares i mares han de conèixer aquest document i respectar els punts que en ell es detallen.

 El seu compliment és responsabilitat de tots i d’això en depèn el bon funcionament i el bon ambient de treball de la secció.

Qualsevol incompliment caldrà comunicar-ho als responsables de la secció – coordinadors i membres de la Junta – per que es puguin prendre les mesures adients.

 

PATROCINADORS I  COL.LABORADORS

Vols ser patrocinador o col·laborar al nostre projecte esportiu ?

Posa’t en contacte a traves del nostre correu  i t’informarem de totes les possibilitats de patrocini que oferim.

– aemanyanetmolins@gmail.com